Betöltés...
 
toggle-left
toggle-right
menu-extra

Sárga Önlétező Mag évgyűrűje

Megfigyelhetjük, hogy a 64 kua a négyszer tizenhárom lépcsős permutáció sorának egy – egy állomása. A négy negyedév négyszer 13 hetet ölel föl, és a negyedévet kezdő kua hetente változáson megy keresztül. A negyedév 1. és 13. hetét egyazon kua kódolja. A 2 -12 hetek alatt a kua egy –egy vonala alulról fölfelé haladó sorrendben fordul ellentétes alakba. A harmadik héten a második vonal változik, és így tovább, ami miatt a hetedik héten az eredeti kua ellenkező formájába rendeződik. A folyamat itt sem szakad meg, tovább halad a kua eredeti elrendezése felé.

1-13. hét. Vörös keleti negyedév: A hatalom gyakorlásának módja az igazsághoz igazodik - 21. kua. A vízió kirajzolódása. Ötödik állomás. A hatalom kezelésének módja.
Az igazi hatalom annak megszelídítésével gyakorolható. Az igazi hatalom önmagát zabolázza. Itt a hatalom gyakorlásának rúnája fejjel lefelé áll. Az jelzi, hogy megszelídítették, az idő szent körébe zárult. Az Ur rúnákat második és ötödik állomásukon általában az idő köre veszi körül. Ebben az esetben a kör arra utal, hogy az idő szent köre fogásában a hatalom gyakorlásának módja az igazsághoz igazodik. Az igazsággal összhangban a hatalom szentté válik, nem árthat. Ha azonban a hatalom nem felel meg az igazságnak, akkor elhagyja az idő keretét, visszaélnek vele, ezért eltorzul. Ha a spirituális növekedést választod, hozd létre szent köreidet és igyekezz fenntartani azokat. Csak így uralkodhatunk harmadik dimenziós létünk síkja felett.
A 21. kua a Varázslónak a vízió kirajzolódásában rejlő erejét jelöli. Az I Ching hagyománya szerint Shih Ho / Szembesülés, Átharapás. A látomás úgy rajzolódik ki, hogy az alsó Energia trigram viharként tör fel a felső Látomás / Kristály trigramot működésbe hozva. Mindkét trigram fölöttébb dinamikus. Együttesük hatalmas energiát szabadít fel és aktivál a magasabbrendű egyesülés érdekében. A bináris jelek értelmében az elme alulról a sugárzás, fölülről egy másik elme közé ékelődik. Így rajzolódik ki a látomás. A hagyományos értelmezés szerint ez a kua a Szembesülés, Átharapás, ami az akadályok közötti áttörésre utal. Itt ezt a negyedik helyet foglaló yang vonal jelzi. Ez a vonal veti meg az alacsony elme alapjait, ami nem más mint maga az akadály. Hogyan verekedhetjük keresztül magunkat az akadályok közt? Úgy, hogy fölfelé haladva az alacsony elmét szertefoszlatva az energiát látomásba fektetjük, míg el nem érjük a magasabb elmével történő egyesülést. E cél jelentősége a pszichikai szintézis megvalósítása, ami pedig a nooszférikus tudatot hozza.

14-26. hét. Fehér Északi negyegyedév: A tér mint kozmikus tudat árad – 29. kua. Szív/Hold Kristály. Ötödik Állomás. A transzcendes negyedik Módja.
Ha már kirajzolódott a látomás, magunkba kell néznünk és együtt áramolnunk a kozmikus tudat terével. A transzcendens negyedik áramában az alacsonyabb világokat hátrahagyva a negyedik dimenzió valóságában haladunk tovább. A rúna egy az idő szent gyűrűjébe zárt függőleges vonalból áll, mely egyszerre jelöli az összpontosított akaratot (ahogyan az Ise Futhark rúna is) és a mozgás akadálytalan erejét. Ez utóbbit a vonal fölfelé vagy lefelé fejlődése fejezi ki. A rúna ugyanakkor a Földön áthatoló sarki tengelyt is jelentheti. Az idő körébe zárt függőleges koncentráció az áradó teret mint belső érzékelést, ebből következően pedig a kozmikus tudatot reprezentálja. Az ilyen akadálytalanul áradó kozmikus tudat egy folyamatos zenei hang vezetésével is kifejezhető, mely az elmét a kezdetektől messzire rugaszkodott létbe repíti túl.
A 29. kua – Szív/ Hold kristályt az I Ching hagyománya K’an / Szakadékos / Víz (A nehézség legyőzése) névvel jelöli. A 29. kua – 28 + 1, a kozmikus állandó száma - dupla trigram: mind alul és fölül ugyanaz a Szív / Hold kristály áll. E sokatmondó összeállítás az alacsonyabb fizikai testbe zárt szívre és a magasabb negyedik dimenziós éteri test szívére utal, melyek együtt a Szív / Hold kristályt alkotják. Ahogy a szem a test napja, úgy a szív maga a hold, amelyet úgy ölel magába a test, mint ahogyan a holdat az éjszaka. A Szív/Hold kristály a fizikai és az éteri test egyesülésének éteri eszköze. A bináris jelek lent az elmét, fönt a sugárzást, köztük pedig a teret jelölik. Ez a mentálisan aktivált Szív/Hold kristály hatását írja le, amint belső ragyogást hoz létre. Ezt a kuát hagyományosan K’an / Szakadékos/ Víz (A nehézség legyőzése) szavakkal ábrázolják az ismétlődő víz képét megfestve. A kua azt mutatja, hogyan győzzük le az akadályokat egyszerűen továbbáramolva köztük. Ugyanakkor a tanítás módját is jelzi: Közölni az elvet, majd újra és újra rámutatva továbbhaladni.

27 – 39. hét. A harmadik nyugati negyedév: A kozmikus rend informálja az időt – 37. kua. Az otthon ereje. Ötödik állomás. Az ellenállhatatlan ötödik útja.
A harmadik negyedévben „A kozmikus rend informálja az időt” Ur rúnájában az idő szent köre egy négy izületen át kanyargó öttagú elemet zár magába. Ez az ábrázolás az Ötödik Erő lenyomata, minden operáció bölcsőjének vagy bázisának pecsétje. Az ellenállhatatlan ötödik útjának ötödik állomásaként ennek kuája vezérli az egész ötödik Ur rúna szekvenciát. Itt az otthon alatt egy magasabb dimenzió konstrukcióját értjük, az Ötödik Erő valamely operációs központban elfoglalt helyét. Az Ötödik Erő kígyója a kozmikus ritmust jelképezi, amely azt a rendet hozza létre, amely az otthont élteti és tölti meg erővel. Az idő szent körébe zárt rúna a lényegi rend azon mintát jelképezi, amelyben az otthon az Ötödik Erőnek ad védelmet, és amely az időn át a kozmikus civilizáció mikrokozmoszát teremti meg. A kozmikus rend e ritmusa olyan erővel bír, amely magát az időt informálja, ami azt jelenti, hogy az idő a kozmikus rend ritmusának hordozójává válik.
E negyedév kuája a 37.: Az otthon ereje. Az I Chingben Chia Jen / A ember családja. Legalul a Látomás/Nap/Tűz kristályt találjuk, mely a hagyományos értelmezésben a kandalló vagy tűz, az otthon középpontja, amely egybegyűjti a családot. Fönt a szél trigramja az élet leheletét jelöli, vagy az otthon hatóerejét. A bináris jelek tekintetében az alsó sugárzás és a fölső idő között sugárzást találunk. Itt a két sugárzást jelölő képlet az idő erejét mint az otthon erejének emanációját fejezi ki. Az Ötödik Erő megtalálta helyét, azt a forgáspontot, amelyből teljes működésbe tudja hozni a közvetlen teret azzal az időt informálva. A CREST 13 modellje ebből a szempontból az új Otthonunk erejét önti formába, ahol az életformát az idő szinkronikus kódjai és a szivárvány Föld telepatikus meditációi irányítják. Az ilyen szupermentális életvitel az idő informálása folyamán a valóság minden szegmensét szükségszerűen e mintával látja el.

40 – 52 hét. Sárga déli negyedév: A dinamikus konstrukció lényege az Időbe szabadítva – 45. kua. A jelenlét óceánja. Ötödik Állomás. A dinamikus Konstrukció útja.
Amikor a kozmikus rend és az otthon ereje beteljesítette az idő informálását, akkor a dinamikus konstrukció lényege is az időbe szabadulhat. Az Ur rúna egy dinamikusan egyensúlyozott h betűt ábrázol az idő szent körében fejjel lefelé fordítva. Ez egy kreatív módon Istenre összpontosító munka szimbóluma, ahol a hatodik dimenzióba történő felemelkedés az idő szent körébe zárt Egy Magasságos Isteni valósága és elméje megtapasztalását hozza. Ez a felemelkedés az Isteni Egy elméjébe az az alkotó utazás, amely az éteri hiperorganikus, sugaras érzékelések éteri struktúráit a természet nyelvére lefordítva új szintetizáló architektúra formáit hozza létre. Ily módon az elme újra egyesül kreatív forrásával, miközben teljesen átalakítja a természet világát. Az Ur rúnák hatodik szekvenciája teljes egészében a magasan fejlett átalakító jóga folyamatait képezi le. Az Ur rúnák tükrében e jóga eredményei távolinak tűnnek, de ne felejtsük: minden a lehetséges látomásával kezdődik. A konstruktív ismeret minden magasabbrendű jógája a tiszta, nem– egoikus meditáció talajából és melegágyából szökken szárba. Kezd el gyakorolni most!
A 45. kua a jelenlét óceánja. A hagyományos I – Chingben Tsui / A gyülekezés. A fölső trigram Öröm / A varázsló éneke képlete, az alsó pedig a Téré. Ezek arról a térről szólnak, amely a gyűlésre, vagy az Öröm / A varázsló éneke megélésére kínál helyet. Az alsó, Tér trigram egyszerre a Földet is reprezentálja, ezért ugyanakkor az évente szinkronizált és világszerte ünnepelt Időn Kívüli Nap gyülekezetének terére is utal. Ez a felfogás igencsak közel áll „A gyülekezés” hagyományos értelmezéséhez. Ha az ilyen gyűléseket spontán öröm jellemzi, akkor az ehhez hasonló tömeges események pozitív rezgései hozzájárulhatnak a Föld átalakulásához. A bináris jeleket olvasva az alsó tér és a fölső sugárzás között elmét láthatunk. A képlet egyértelmű: Ha az elmét tér támasztja alá (a természetes elme meditációjának értelmében), akkor az átalakító öröm a magasabb dimenziókba szabadulhat. A Jelenlét óceánja e jelentése nagy jelentőséget ad a 2012 –re világszerte megvalósított gyülekezéseknek.

Forrás:
South Stephanie: Star Traveller’ s 13 Moon Almanac of Synchronicity, Law of Time Press, Galactic Research Institute, Ashland, Oregon, 2009.

http://www.south-timetraveler.com/other-books.html

Fordítás: Másik Magda, 223
Létrehozta ang. Legutóbbi módosítás: Hétfő 01 Február, 2010 12:14:57 CET ang által.