„Sosem a fennálló rend elleni harccal lehet a dolgokon változtatni. Olyan új modelleket kell létrehozni, amelyek mellett a régi elsorvad.” /R. Buckminster Fuller, Critical Path/

„Mi teremtettük őket (az embereket), és erővel telt végtagokkal láttuk el őket. És amikor csak akarjuk, teljesen meg tudjuk változtatni őket.” /Korán 76:28/

„ahol nagy bölcsességgel elültetnek egy magot…”
/6. vinál a Kristályos Vihar év önlétező holdhónapjának 17. napján: Galaktikus Vihar/


A Galaktikus Vihar napján választották újra George W. Bush-t. Ez ugyanaz a kin, amely a 2000 - 2001 -es Pokol kiáltásának első évét jelölte, vagyis amikor először lépett hatalomra. Újraválasztása azt jelentette, hogy az Egyesült Államok polgárai a Pokol Kiáltásának további négy évét akarták. Ez azonban az ország halálát jelenti. Ami ott történik, az meghatározza a világ többi részének sorsát is. A terrorizmus elleni háborúval folytatott újabb négy éves ciklus azt jelenti, hogy az óvilág megoldásaira nem lehet már számítani. Az egyetlen megoldás egy új valóságmodell felállítása, egy alternatív bolygó kialakítása. Fontos megértenünk, hogy az a demokrácia, amit eddig ismertünk, nem létezik többé. Ennek ismeretében és elfogadásával tartalékolhatunk energiát arra, aminek elébe nézünk.

Mindez ugyanakkor nagy lehetőséget is kínál a Bolygó Művészeti Hálója (PAN) részére. Itt az ideje, hogy komolyan vegyük magunkat. A teljes változás kulcsa a 13 holdhónap x 28 napos naptárra váltásban rejlik. Az új ember a homo nooszférikusz. Kezünkben a kidolgozott terv. Aváltozás már elkezdődött a Kristályos Viharral, és 2012 december 21 –én, a Kristályos Kéz napján teljesedik ki. Rengeteget tennivaló van minden egyes ember számára. Ahogy a berlini fal leomlásával a marxizmus is megdőlt, úgy George W. Bush győzelmével a demokrácia is csődöt mondott. Ez azt jelenti, hogy Bush második elnöksége alatt négy évünk van a felkészülésre. Ez a rendszer leépítésének négy éves ciklusa. Ideje mindennapjainkban gyakorolni a Naptárváltás Békemozgalmát. Mert 2008 –ban az emberek azon fognak tűnődni, hogy merre lépjenek tovább. Utána pedig már csak négy év marad hátra 2012 –ig! Addigra a Bolygó Művészeti Hálója (PAN) újjáépítő tervezetének készen kell állnia. Ahhoz pedig az kell, hogy megvalósítsuk az új modellt.

A Terv első fázisának megvalósításához az Idő Törvénye Alapítvány a következőre hív: Először is, ha eddig a régi rendszerért dolgoztál, vagy még hiszel a demokráciában, akkor ideje, hogy hitrendszeredet egy merőben pozitív és újfajta irányból bíráld fölül. Ez a legkevesebb, amit viselkedéseden javíthatsz. Vond ki energiáidat a régiből és fektesd a PAN Világtanácsa létrehozásába! Üljetek össze és fogjatok munkához! Az Új Modell létrehozásához érdemes a következő területekre koncentrálni:

Új Idő tanulóprogram. PAN tanulócsoportok lakóterületenkénti létrehozása. Szemináriumok szervezése, mind több olyan személyt vonzására, akik elégedetlenek a régi renddel. Újabb – és újabb biorégiókra kiterjeszteni a tájékoztatást.
Az Új Idő földcsaládjai szerint együttműködő közösségek kialakítása. Sokan még városi környezetben élnek. Ezek kezdjenek a városon belül szervezkedni. A szövetkezés elengedhetetlen a sikerhez. Tudasd az emberekkel, hogy ki vagy és hogy miért követed ezt a szellemiséget!

Önellátó közös kertészet művelése. Alig létezik néhány egyelőre. Keressétek meg azokat, akiknek tapasztalata van benne, sajátítsátok el a fortélyokat és fogjatok új kertek kialakításába!

Hozzátok létre a PAN Köztájékoztató Tanácsot egyfelől a PAN világról alkotott nézeteinek kidolgozására, másfelől a fontosabb világeseményekről történő tájékozódásra (környezet, háborúk, szegénység…)

Ami NAGYON FONTOS: Olvassátok el Drumavalo Melchizidek honlapján a globális felmelegedésrő szóló cikkét. Feltétlen tegyétek ezt meg. Abból láthatjátok majd, hogy 2008 –ra nemcsak a terrorizmus ellen indított hadjárat az, ami nagy változásokat hoz. Komolyan fel kell készülnünk. A “Dry Ice: Global Warming Revealed“ (Száraz jég: Lelepleződik a globális felmelegedés) című cikk beszámol az olvadó jégtömbök és az enyhülő Golf – áramlat valóságáról, meg arról, hogy milyen kezdeményezések léteznek – tudományos forrásból és a Pentagonból.

Vizsgáljátok meg a Régi Rendet- mindenek előtt az ENSZ –t, a környezetért működő ügynökségeket és a médiát! Vegyétek föl a kapcsolatot azok csalódott vezetőivel és adjátok elő nekik a PAN nézőpontját! Próbáljátok meg2008 -ig kidolgozni a békés átmenet tervét a régi intézményesült struktúrákból az Új Idő társadalmába.
Terjesszétek a békezászló szimbólumát. A PAN a kultúrával teremtett béke. Most kell a zászlót lobogtatni. Nem valamely nemzethez tartozik, hanem éppenséggel az egység gyűrűje. Minden határon túl mutat, a cselekvő béke jelképe. Tűzzétek ki a házatok jól látható pontjára, például az ablak alá!

Beszéljetek olyan zenészekkel, akik fogékonyak a PAN és a 13 holdhónap valóságára! Már most kezdjétek el szervezni az Időn Kívüli Nap koncertjeit és az Új Idő Zenei Fesztiválját!
Olvassátok el a The Art Planet Chronicles (A Mővészbolygó krónikái) megjelent köteteit! A jelenről szólnak és a 2012 –es szivárványhíd kilövéséről…


Ne feledjétek:

Mindenki a kifejezés lehetőségét kereső művész.
Mindenki az egész – ségért működő gyógyító.
Mindenki szeretni vágyik és az kutatja, mit szerethetne.
Mindenki a cél felé irányít.
Az ég bíborlik,a tenger hullámai meg magasra csapnak.
Ez a próféciák ideje: meghalljuk vagy meghalunk? Teszünk vagy elveszünk?
A próféciák megvalósulnak, a jövő nem vár tovább.
Rajtad áll vagy bukik, feltöröd –e a menny pecsétjét…
Mindenki művész, a végtelen dal előadója.
Mndenki gyógyító és a rosszat jóra fordítja.
Mindenki szeret és minden pillanatot úgy él meg.
Mindenki vezető és a szent forrás küldötte.
Igen, mindenki művész, a kifejezés pedig a szíedből fakad.
Igen, mindenki gyógyít, a művészet erjével vet véget a pusztításnak!
Hadd szolgáljon ez az üzenet a PAN és az Idő Törvénye Alapítvány (Foundation for the Law of Time) új párbeszédének bevezetéséül!

Valum Votan (José Argüelles) üzenete a PAN részére