A Hullámvarázs az „új adagolás”. Ennek számolása a 8 Wizard (Varázsló) 1987. július 26-ához van kalibrálva. Ez a megreformált 13 hold (hónap) 28+ 1 nap Tun, Uk és Haab 365 napos számolásait használja mértékként. Mivel ennek kettôs célja van: hogy behelyettesítse a mûvi és rendszertelen Gergely naptárat és hogy létre hozza a szinkronikus rendet és az Idô Törvényét, mint a tudás új alapját, és az emberi tudat megreformálását; mint tiszta negyedik dimenziós tudatosság, ezért ez tökéletes 52 éves szoláris-galaktikus ciklusokban mûködik. Nincs benne szökôév /nap, ezért fenntartja a szinkronikus rend tökéletességét; egy olyan tisztán negyedik dimenziós rendet, amiben nem létezik szökôév/ nap. Mindaddig, amíg a Gergely naptár érvényben van és az a referencia, a szökôévi február 29-e a 0.0 Hunab Ku-nak számít.

Amikor majd az ember az Idô Törvénye szupermentális rendje szerint harmonizálódott és a Gergely naptár már nem ismert és nem elfogadott, akkor leszünk képesek telepatikusan stabilizálni a Föld forgását egy tökéletes 365 napos ciklusra és ezáltal megszûnik majd a szökôév /nap fogalma.

Nincs ellentmondás a Hullámvarázs és a Hosszú Számolás között. Egyszerûen csak 2 különbözô szabványt jelentenek, amik 2 különbözô célt szolgálnak, mindkettô ugyanannak a rendszernek 2 eltérô alkalmazásával mûködve. A szinkronikus rend harmonizálja az összes idômérô rendszert, beleértve a Hosszú Számolást is, minden holdnaptárat, stb. Jelenleg, 2004. február 29 és 2008. február 28. között az eltérés a Hullámvarázs és a Hosszú Számolás között 49 nap. 2008 és 2012 között az eltérés 48 nap lesz, aztán 2012. február 29 után 47 nap lesz. Ezért ma Kin 196 Hullámvarázs a Kin 147 Hosszú Számolásnak felel meg. Az északi 2012-es Téli Napforduló Kin 207 Hullámvarázskor lesz, azaz Kin 160 a Hosszú Számolásban.

Azok az emberek, akik azt hiszik, hogy ellentmondás van a 2 rendszer között, még mindig egy kettôsségben, dualizmusban merülnek el és ragaszkodnak az igazukhoz. A jövôbeli spirituális-mentális fejlôdés azon áll, hogy számos nézetet tudjunk elfogadni egyidôben, hogy lássuk az belsô harmóniát minden formában, rendszer alakban, bármilyen legyen is az és hogy tapasztaljuk meg a nem-duális, nem kettôs egyesülését magunknak és másoknak.

Ah Yum Hunab Ku Evam Maya Eh Ma Ho!

A Kozmikus Mag évtôl kezdve az Idô Törvénye Alapítvány elkezdi az UR Szinkronizálásmérô kiadását, amely majd mutatja a Hullámvarázs és a Hosszú Számolás, továbbá minden más, fontosabb, a Föld népeinek lunáris és szoláris naptárainak összefüggéseit, kapcsolódásait.

Sarvam Mangalam
Hogy minden lény boldog és egészséges legyen!
Mitakuye Oyasin
Minden kapcsolatom/ rokonom!

No conflict dreamspell long count.pdf