Rövid betegség után teljes nyugalomban távozott közülünk. Kérjük azokat, akik szerették őt, egyidőben, magyar idő szerint éjjeli 22 órakor virrasszanak és/ vagy végezzenek szertartást érte a Szoláris holdhónap 19., azaz a 91. kin napján (márc. 25.). Imádkozzatok érte, küldjetek neki fényt és áldást szellemi utazását továbbkísérve! Képzeljétek el a szivárványhidat és a Fény Visszatértét is!

Vörös Spektrális Hold (szoláris jegy:9, hang:11, azaz 9:11, mint az ikertornyok tragédiája):

Feloldok a megtisztítás érdekében
Elengedve az áramlatot
Lepecsételem az egyetemes víz folyamatát
A felszabadítás spektrális hangjával
Önmagam megkettőzött ereje vezet utamon

A Szoláris holdhónap 17. napja a 13. vinál kezdete: „lezárván a téves részt és transzba lépve”.

Figyelemreméltó, hogy 72. születésnapját 58 nappal követően ment el. Az 58. kin – Fehér Ritmikus Tükör – az a dátum, amelyet Pacal Votan sírfedelén is jelöltek. Pacal Votan az 58. kin napján lépett ki testéből. José/Votan születési (11) és halálának (89) kinje között 78 nap a különbség. 78 (6 x 13) a Pacal Votan sírfedelén ábrázolt 13 világos jel hangjainak összege. Emlékezzünk, hogy pár holdhónapja zárták és pecsételték le Pacal Votan sírját Palenquében. Ez is egy világos jel.
 
Valum Votan arra kért, továbbítsam nektek: Minden azok felelőssége most, akik hallották az üzenetet. Sok munka van előttünk. Azt kérte, mondjam el minden kinnek: „MINDEN TÖKÉLETES!!! Szeress mindenkit! Senkit ne gyűlölj! Isten áldjon mindenkit!” Mostmár a fátyol túloldaláról fogja a ciklus lezártát végigkísérni.

„Tökéletes időben érkeztem. Tökéletes volt küldetésem. Tökéletes időben mentem el. Tökéletes próféciám felfedezése.” – Telektonon 11.67

Szeretetem mindenkire kiársztom e szívettépő (de csodálatos) időben:
Szeretettel:
Vörös Királynő / Stephanie / 185. kinDear Planetary Kin,

I am writing to inform you that Valum Votan/Jose Arguelles departed this Planet on Solar Moon 17 (March 23), Red Spectral Moon, at 6:10 a.m (the exact same time that he was born in 1939 in the Red Spectral Moon year).

After a short illness, he slipped away in complete peace. We are asking for those who loved him to hold a synchronized vigil and/or ceremony on his behalf at noon (Pacific standard time) on Solar Moon 19, Kin 91. Send him your prayers, light and blessings to continue his spirit journey - and also visualize the rainbow bridge and the Return of Light.

Red Spectral Moon (solar seal 9, tone 11 - 9.11)

I dissolve in order to purify
Releasing flow
I seal the process of universal water
With the spectral tone of liberation
I am guided by my own power doubled.

Solar Moon 17 began vinal 13: Closing the equivocating part and entering a trance.

Note that he departed 58 days after his 72nd birthday. Kin 58-White Rhythmic Mirror-is the excarnation date on the tomb lid of Pacal Votan. Between his (Jose/Votan's) birth kin (11) and his death kin (89) there are 78 days. 78 (6 x 13) is the sum of the tones of the clear signs on the tomb of Pacal Votan.  Note: the tomb lid of Pacal Votan was closed and sealed a few moons ago in Palenque, a clear sign.

The message that he wanted me to convey to kin is that everything is now the responsibility of the people who have heard the message. There is much work to be done. He said to tell all kin: "EVERYTHING IS PERFECT!!!  Love everyone. Hate no one. God bless everyone."  He will now be assisting the closing of the cycle from the other side of the veil.

"Perfect was my time of coming. Perfect was my mission. Perfect was the time of my going. Perfect is the discovery of my prophecy ."  Telektonon 11.67

I extend all of my love to everyone in this most heartbreaking (but miraculous) time,

Love Red Queen/Stephanie/Kin 185