Minden történet, mitikus színjáték, elveszett világ és archetípus most közös irányt vesz a karma-eonokat elsöprő gyorsuló áramban. E 26 éves folyamat (1987-2013) a Harmonikus Konvergenciával kezdődött, amikor bolygónk rezonáns ébredése sebesebb vágányra tért. Az ébredés 12/21 (december 21.), 207. Kin, illetve Ahau 4 (hosszú számolás) napján gyorsult föl egy bizonyos galaktikus információt hordozó sugárnyaláb elhagyásával.

A 2013. július 26 –val bekövetkező Galaktikus Szinkronizáció zárja majd le e 26 éves ciklust, amikor a kristályos áramkör újra egybeforr és terünkbe lép az új galaktikus sugár. Akkor, amikor mindegyik áramkör újra folytonossá válik, bolygónk egésze „bekapcsol” és működésbe hozza a Föld fénytestét, mely önmagát mint nooszférát ismeri majd föl.

A rezonáns holdhónap 1. napján (január 10 –én) a Hét Misztikus Holdhónap vette kezdetét: a bolygónkat feltöltő új fény és plazma általános egységesülésének ideje. Míg néhányan a 12/21 dátumát „a maja naptár végeként” értelmezik, az valójában a 13 holdhónap x 28 napos naptár (szinkronométer) kezdete. A szinkronométer fő célkitűzése a szeretetre, művészetre és szinkronicitásra támaszkodó telepatikusan egyesített tudatállapot megteremtése és egy magasabb dimenziós paradigma elérése.

A bolygónk e pillanatát frekvenciák ütközetei és időháborúk jellemzik — a fény és sötétség utolsó egymásbamarása. Riadószó, hogy végre szembenézzünk árnyarcunkkal, leleplezzük harmadik dimenziós feltételrendszerünket és eggyé váljunk a Szivárvánnyal. Hogyan? A Szeretet, Művészet, Játék, Humor és a Teremtő Képzelet erejével! Ezek a varázsszavak lendítenek és fordítják át az alacsony erőket teremtő fénybe.

A Hímtörténet (His-story:történelem) csomóit csak a „sötét” és „világos” két ösvényének egybefuttatásával oldhatjuk meg a kivetítéseket és hibáztatásokat félretéve. Rezgésünket az ok-okozat egyenesvonalú időléce fölé emelve bothatjuk ki a belső ellentmondások kuszaságát, míg végre Ráébredünk a Sugaras Tudat Szivárványvalóságára! Abrakadabra! Szézám, nyílj ki! Íme az Új Ciklus Egységbe Emelkedett Planetáris Embere!

Image

Más időkről és más világokról szólva… …

Alább pillantsunk rá a harmadik dimenzió eseményeire, hogy megértsük mögötte az interplanetáris valóságot. Előző cikkemben arról számoltam be, hogy 95. kin napján négy repülő csészealj jelent meg ausztráliai otthonom felett, és azt a látomást kaptam, hogy Palenquében kell fogadnom a Ciklus Lezártát. Azt követően, a 203. Kin, Kék Galaktikus Éj napján Don Marzo Quetzal maja öreg földjére érve újabb UFO mutatkozott meg az égen. Ez pontosan 108 nappal a korábbi UFO – jelenés után történt a GM108x Galaktikus Majan Elmeközvetítést megerősítve.

Két nappal később 108 főt számláltunk össze, miután csoportunk összegyűlt Palenque romjainál. Odafelé menet az autóban megfigyeltem, hogy Lady Gaga „Judás” című számát játszották, és ez Maldekre, a megsemmisített bolygóra hangolta elmémet.

Ugyanezen a napon a Lombos Kereszt Temploma tetején megvágtam a nagylábujjam a lépcsőfokokon lefelé vérnyomokat hagyva, miközben csoportunkkal a Vörös Királynő sírjához tartottunk vissza. Mindezt úgy éltem meg, mint egy beavatást, dimenzióközi vérszivárgást sok-sok deja vu-től kísérve.

Vörös Elektromos Kígyó vagyok, Maldek jegye. A sérülés a Kígyó ujjamon esett (jobb nagylábujj) a Vörös Planetáris Kígyó (Valum Votan kinje a hosszú számolásban) napján Nah Chanban, a Kígyó Házában. Maldeki átvérzés?

Maldek bolygó, az eredeti Édenkert attól az alacsony frekvenciájú sugárnyalábtól hullott darabjaira, amelyet a jupiteriek vetítettek rá féltékenységükben. Ádám és Éva elűzetése az elveszett törzsek szétszóródását jelképezi Maldek széthullása pillanatában.
–Az Artúrusz Szonda


A következő jelenet 12-21, 207. Kin napján megintcsak a Vörös Királynő sírjához vezető úton történt, amint a Venezuelából érkezett Alexander Judas Priest pólóján az Epitaph feliratot olvastam. Arra gondoltam, milyen érdekes öltözék a Ciklus Zártára. Alexander 146. Kin, Fehér Elektromos Világáthidaló, Mars jegye. (666 kin megfelelője 146 – ez maldeki/marsi vicc lenne?)

Ez lett volna az Elveszett Akkord végső megszólaltatásának jele, mely a Hét Misztikus Holdhónap során cseng le?

“És amikor az emlékezet újra felidézi, a hosszas eonjainkon át atomi szinten tartott Elveszett Akkord egyszer csak kirobban fogságából, és oly erőt szabadít fel, hogy még az anyag is átalakul.”
José Argüelles: Az Artúrusz Szonda


A történelem csúcspontja, interplanetáris színjáték és a luciferi tényező


Tekerjük hát vissza és játszuk le újra a bolygónkon zajló isteni bolygóközi színjátékot! 12-21 a történelem 13 baktunának klimaxát jelképezi. (ld. The Mayan Factor – A maja tényező) A patriarchális történelem ciklusa a káosz tetőfokán ér véget, mielőtt az új ciklus elindulna.

Mára a sötétség ereje (melyet gyakran Lucifer, a „fényhozó” személyesít meg) elérte legkomorabb árnyát és mostantól egyre gyorsabban ernyedl a Hét Misztikus Holdhónap során.

Lucifer végső fokon kollektív árnyoldalunkat jelképezi. Isten egyik legkedvesebb arkangyala volt, míg fel nem lázadt és úgy nem döntött, hogy mindenekelőtt önmagát szolgálja. Lucifer az első archetípus, aki a „mi” helyett „Én” –né vált.

Lucifer így fogalmaz az Artúrusz Szondában: “Amennyire fény voltam, annyira voltam ego, az erő, mely hatalmát az elkülönülésében őzi. A hatodik dimenziós fény és a harmadik dimenziós ego összefonódása miatt váltak mozdulataim ellentmondásosakká és tetteim oly könnyen félreérthetőkké. Minthogy egyáltalán nem létezik se jó, se rossz az abszolút értelmében, minden cselekedetem hatása végső soron építő volt, az evolúció ügyét a fény felé előmozdítva.

“… Mindaz amit létrehoztam, hittem, hogy belőlem árad, ezért igyekeztem kreativitásom fölött uralkodni. Elfelejtettem, hogy természetem kozmikus és csak magam természetében hittem, ezért nem láttam többé tetteim diszharmóniáját. A hatodik dimenziós lények közt ez a viselkedés felér egy kozmikus tragédiával.”

Palenque – Nah Chan – A Kígyó Háza – Az elveszett világok visszajátszása


Palenquében közös szertartást terveztünk a maják Hosszú Számolása és a 13 Holdhónapos időszámítás egyesítésére. Minden vallások, igazságok és hitrendszerek egyesítő mikrokozmosza. Az egység megvalósult, bár 12-21 napjára beütemezett rítus másképp alakult. A zuhogó eső elmosott minden illúziót és előítéletet arról, hogy hogyan kellene a dolgoknak haladnia.

Képanyag és az esti beszéd angolul és spanyolul letölthető az eredeti publikációra keresve: http://lawoftime.org/infobooth/talk-by-stephanie-south-red-queen-21-dec-2012.html , forrás: http://1320frequencyshift.wordpress.com/2013/01/17/becoming-the-rainbow-palenque-the-interdimensional-jumping-off-place/:

A bolygónkon lejátszódó jelenetek semmiben nem különböznek azoktól, amelyek bennünk zajlanak. Mind felelősek vagyunk felfogott valóságunk együttes megteremtéséért. .A régi ciklusban küzdöttünk ellene és elítéltük azt, amit „sötétségként” éltünk meg (ebből fakadt minden háború és fanatizmus).
Az Új Ciklusban azonban tudatában vagyunk annak, hogy a hibáztatás vagy elítélés nem vezet máshoz, mint a szamszarai körforgáshoz. Úgy emelkedhetünk fölébe, ha a sötétséget magunkhozöleljük és félelem nélkül nézünk vele szembe. Mindig a szeretet a megoldás. A SZERETET SOHA NEM TÉVED. Szeresd a sötétséget és az fénybe fordul!

A Jelenések Könyvében a gonosz csak azért harcol Isten embereivel, mert azok ellenállnak neki. A Galaktikus Maja nézet szerint a gonoszként érzékelt dolgot úgy győzhetjük le, ha sugarasan érzékelő tudatba helyezkedünk a kettősség fölé kerekedve. Madame Blavatsky így ír: „ne állj ellen a gonosznak, mert azzal csak nagyobb gonoszt teremtesz…”

A Koránban azt olvashatjuk, hogy Iblis (Sátán vagy Lucifer) a feltámadás napjáig tevékenykedik szabadon. A Galaktikus Maják feljegyzése szerint 2013. július 26. a Galaktikus Szinkronizáció pillanata, amikor megengedtetik a Planetáris Feltámadás.

Meg kell értened: nem az volt a tervünk, soha nem is kívántuk, hogy vesszen Lucifer. Inkább azt áhítottuk, hogy tanuljunk tőle és sajátunké tegyük útjait. A hatodik dimenzió lényei végtére is ritka jelenségek és ha ez a ránk váró nyugtalanság hírnöke, akkor magunk fejlődése érdekében meg kell tanuljuk, hogyan vállalhatunk közösséget vele. Jóllehet, sok-sok eon és bolygórendszer múlhat el vele, megfogadtuk, hogy egyesülünk Luciferrel.
–Az artúrusziak nyilatkozata Az Artúrusz Szondából, 113. o.


Bolygóközi időháborúk

Mi lenne Lucifer végső célja az Interplanetáris Színjátékban? Lucifer Az Artúrusz Szonda szerint arra tör, hogy másik csillagot teremtsen.

“Lucifer Kinich Ahaut Napunkat akarja hatástalanítani, hogy ő lehessen az utolsó saját jogú csillagcsináló és csillagúr. Befolyása megszilárdítására Lucifer szakadár fondorlatai következő lépéseként a hím hatalommal lép szövetségre és magaalá gyűri a női erőt. Ebben az erőszakos elkülönülésben Kinich Ahau rendszerének erői végső szétválasztása betetőződne és Lucifer válna V.24 megtámadhatatlan csillagurává.”


Ez a színjáték jelentette az „idők háborúja” kezdetét, mely most tetőződik bolygónkon. Az időháborúk galaxisunkon Jupiterről és Szaturnuszról erednek. Azok hozták el az élet-erő helytelen használatát, ami a halálfélelemhez vezetett és mind nagyobb hatást ért el a „mesterséges idő” megalkotásával. A mesterséges időháló a tömegek tudatát végtelenül alacsony frekvenciahullámú rabszolgasorba taszítja a többi dimenzió elérését szinte ellehetetlenítve.
Ez a mesterséges időfrekvencia a 12:60 arányán alapul, nem pedig a 13:20 természetes időén. A12:60 időfrekvencia küldetése az ember és vele együtt a Föld rezonanciamezőjének gyengítése.

Image A kert kapujában őrtálló tüzeskardú angyal a galaktikus emlékezet vigyázója. Aki meg meri törni a 12:60 idősugár harmadik dimenziós világához láncoló rabköteléket, az könnyedén elveheti az angyal lángkardját, hogy kettészelje a felejtés csomóját, az dimenzióközti tudatlanságot.
—José Argüelles/Az Artúrusz Szonda


A Hét Misztikus Holdhónap dualitáson túli fölülemelkedésre hív. Ez a sötétség fénybefordításának periódusa. Ez egyszerre a nagy frekvenciaváltás és az egész történelem szintézisének ideje is: az Új Galaktikus Sugárnyaláb beálltának előkészítése, amely a Galaktikus Szinkronizáció pillanatát fémjelzi. Fő kötelességünk egyetlen Szeretet-testben egyesülni a bolygó rezgésére hangolva. Ez a Nooszféra Új Ciklusának útja.

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

Külön köszönet és végtelen hála Valum Votan/José Argüelles/A Ciklus Lezárója – 11. Kin: Kék Spektrális Majom -nak. Köszönöm, hogy nemcsak az idő szinkronikus kódjaira tanítottál meg, hanem feltétlen szereteteddel is megajándékoztál, hogy azt továbbadhassam az egész emberiségnek, az összes érző lénynek… Örökké szeretlek…


https://www.youtube.com/v/pkSEI8Tss5o
207.kin – Ahau 4 – 2012/12/21 – Palenque.

Image

A Szivárványhíd kísérlet folytatódik …

A Nooszféra a Dualitás fölé emelkedik.

A Dualitás legyőzésével telepatikus rezonanciamező keletkezik.

A telepatikus rezonanciamező leleplezi a (már létező) Körkörös Szivárványhidat.

Ez a kísérlet folytatódik a 7 Misztikus Holdhónap és a Galaktikus Szinkronizáció között.


Fotók és videók Sarah Bronson/Sárga Spektrális Mag.
Zene: Peace Invocation by Darpan: Only Love (Darpan békehimnusza: Egyetlen szeretet)
Magyarra fordította: Réka